Page 4 - Van Lambertuskerk tot Antoniuskerk
P. 4

De oude Lambertuskerk - Door de eeuwen -

   De eerst bekende kerk in Blerick werd door de graven van
   Loon gesticht, waarschijnlijk begin 13e eeuw. De graven van
   Loon hadden het gebied in hun bezit.
   Als patroonheilige kozen zij St. Lambertus (+709), een
   familielid van de stichtersfamilie.
   De eerste kerk was een kleine zaalkerk met versmald recht
   koor. In de tweede fase is de westtoren gebouwd. Vervolgens
   werd de kerk in fasen uitgebreid, met een noordbeuk,
   vervolgens een zuidbeuk, hierna een vergroting naar het
   westen, waardoor de toren gedeeltelijk ingebouwd werd.
   Hierna volgde een vergroting en wijziging van het priesterkoor
   en tenslotte wederom een uitbreiding naar het westen. In het
   begin van de 19de eeuw was zo een driebeukige zaalkerk met
   een 5/8 priesterkoor ontstaan, met een tot aan de voorzijde
   ingebouwde toren. Het geheel was gotisch van stijl.
   De kerk werd in de loop van de 19de eeuw te klein en
   ondanks een vergroting aan de westzijde in 1852 bleef een
   echte oplossing uit. Door de ligging van de kerk was verdere
   uitbreiding niet mogelijk.

-04-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9