Page 2 - Gashuùzer
P. 2
Voorwoord:Deel 8 van de Venlose Digi-Albums gaat over de Venlose


“Gashuùzer’.


We gaan terug naar de Middeleeuwen en eindigen bij de


afbraak van het St.Joseph-ziekenhuis.


Veel, heel veel, is in de loop der eeuwen veranderd in de


ziekenverzorging, vroeger tevens armenverzorging.


Dit album beschrijft het tot stand komen van de oude


Gasthuizen in o.a. de Vleesstraat, Gasthuisstraat, Lohofstraat,

Helschriksel en de Begijnengang en natuurlijk ook van het St.

Joseph-ziekenhuis.Er staan wat meer teksten in dit Digi-Album dan in de


voorgaande albums. Maar…… ik vond het zélf zo enorm

interessant!Hopelijk vinden de lezers dit ook!


Ik wens iedereen, maar zeker ook alle


oud-patiënten en personeelsleden van

het vroegere St. Josephziekenhuis, veel


lees- en kijkplezier met dit Venlose

Digi-Album, deel 8!

Will Sorée


November, 2014 Doopvont in de kapel van het St. Joseph-ziekenhuis
-02- -03-
   1   2   3   4   5   6   7