Page 5 - GATSEN, SLOPPEN en PLAATSEN
P. 5

Aan Cedron.

Ligging:
Aan Cedron was en is een doodlopende steeg, te bereiken
vanuit de Kleine Beekstraat. De steeg loopt parallel aan de
Vleesstraat en Nieuwstraat en dient als achteringang.

Naam:
Op een ommuurd terrein, hoek Nieuwstraat-Kleine
Beekstraat, lag tot 1898 een waterpoel die de Cedronspoel
heette.
Bovendien lag tegenover de steeg het klooster Trans Cedron.
Letterlijke vertaling van Trans-Cedron: ”Over de Cedron”.
Het Joodse volk moest de rivier de Cedron oversteken om het
beloofde land te bereiken.

In de Beekstraat liep de Sloterbeek/Cedronsbeek.
De Grote Beekstraat was in vroeger tijden een gracht. De
Cedronsbeek, ook wel Houtmolenbeek en Sloterbeek
genoemd, was een beek die de grachten in en rond de
vestingstad van water voorzag.
Wanneer de beek precies is aangelegd, is niet bekend. In de
negentiende eeuw, tijdens de slechting van de vestingwerken,
werd de beek drooggelegd.

                                     -05-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10