Page 4 - Het Oude Postkantoor
P. 4
GeschiedenisHet postkantoor begin 18e eeuw, was eigenlijk niet meer


dan een hulpkantoor van het Rijkspostkantoor te Tegelen. Brasserie

Inwoners van Venlo en vooral de garnizoenssoldaten, gingen

vaak hun brieven in Tegelen afhalen. Tegelen had lagere


tarieven, maar bovendien was de slordigheid van het


Venlose postkantoor bekend.


In 1747 stierf de Venlose postmeester van Ginck. Volgens


het begrafenisregister overleed de ‘Comis der Postarie


deser stadt’.


Zijn opvolger deed in 1748 een verzoek aan de Raad van


State om het postkantoor van Venlo te mogen voorzien van

“eenige, tenminste twee postiljons en vier à vijf paarden.”

Vanaf dat moment had Venlo naast een postkantoor ook een


station voor de paardenpost. In 1750 werd vergunning


verleend voor een postwagendienst tussen Venlo en

Maastricht vice versa.In 1760 werd Joannes Conraetz tot postmeester van Venlo

benoemd. Het postkantoor was in die tijd gevestigd in het


pand Klaasstraat 64-hoek Ursulastraat, waarin anno

2014 café de Brasserie is gevestigd. (Zie foto) Klaasstraat, 1920


Een schets van Van Luyken, ingezonden door Claar Boots.
-04- -05-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9