Page 9 - Het Oude Postkantoor
P. 9
Geschiedenis - vervolg


Op 10 november 1830 verschenen de Belgische


Maaskozakken voor de poorten van Venlo. Belgisch gezinde

inwoners van Venlo openden van binnenuit de poorten.In de Belgische tijd van 1830 tot 1839 was het postkantoor

gevestigd in de woning van postdirecteur Conraetz en wel


op de Parade 226 c.q. door vernummering 315. We kennen

dit pand uit de tijd dat naaimachinehandel Van Dam in dit


pand zat.


Conraetz was zeer Belgisch gezind en vertrok in 1839 naar


België. Zijn waarnemer betrok als postkantoor een pand

aan de Houtstraat. Tevens was er in die tijd een winkel die


mutsen verkocht gevestigd, later werd het pand door

kledingmagazijn Raming aangekocht. Momenteel zit Pasch


in dit pand.Op 21 juni 1839, 4 uur ‘s ochtends, vertrokken de Belgen uit

de stad en begon een periode waarin Venlo geleidelijk aan

weer in het Nederlandse staatsbestel werd geïntegreerd.Gille Heringa werd postdirecteur en besloot het postkantoor

in de Houtstraat te verlaten en zich te vestigen in een paar


kamers van het logement “De Gouden Leeuw” op de


Vleesstraat 47.

Pand postkantoor in de Houtstraat, begin 19e eeuw

-08- -09-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14